ใช้รถต่อเรือ เมื่อมาเที่ยวยกยอ


การเดินทางโดยรถไฟฟ้า บี.ที.เอส ในปัจจุบันเป็นที่นิยมของชาวกรุงเทพฯ เพราะนอกจากจะช่วยแก้ปัญหา ในเรื่องรถติดแล้ว ยังประหยัด และตรงเวลา รถไฟฟ้า บี.ที.เอส มีต้นทางและปลายทางที่ซอยอ่อนนุช สถานีหมอชิต และที่สะพานตากสิน
เมื่อท่านต้องการมาเที่ยวห้องอาหารยกยอ ท่านสามารถใช้รถ บี.ที.เอส ได้เมื่อท่านมาถึงปลายทางสะพานตากสิน ห้องอาหารยกยอ จัดเรือชัตเตอร์โบท์ บริการรับส่งมายังห้องอาหารทั้ง 2 แห่งคือ

  1. ยกยอ มารีน่าบริการเรือปุณฑริกา ล่องแม่น้ำเจ้าพระยาทุกวัน

  2. ยกยอ คลองสานบรรยากาศ ริเวอร์วิว เทอเรส บริการชาวต่างชาติโดยเฉพาะ

ขอเชิญลูกค้าที่มาเที่ยวห้องอาหารยกยอโดยรถไฟฟ้า บี.ที.เอส เราได้จัดเจ้าหน้าที่ คุณมนัส คชรัตน์ บริการต้อนรับ ที่ท่าสาธร ตั้งแต่เวลา 18.00 น. - 22.00 น. ทุกวัน สำรองที่นั่งได้ที่ 02 280 1319 ,02 280 1320<กลับหน้า Promotion>


 Yok Yor Restaurant Group : (Head Office) 885 Somdej chopraya17 Klangsan, Bangkok 10600
 (International) Tel. (662) 863-0565-6, (662) 863-1708 E-Mail :
info@yokyor.co.th